DUYURULAR

GEREKLİ EVRAKLAR

1.Başvuru Dilekçesi
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. 6 adet fotoğraf
4. Abonelikler için vekaletname
5. İlk peşinatın banka dekontu